Konzultace

Konzultace a aktivační sezení probíhá osobně v Praze, v nádherném prostoru Chrám Zvuku.

Setkám se skutečně jen s těmi, se kterými jsem vedena se setkat.

Díky vytíženosti a vážení si svého času a energie přijímám jen ty, kteří jsou připraveni přijmout odpovědnost sami za sebe a za změny, které se setkáním přicházejí.

Jsem tu pro ty, kteří jsou ochotni nahlédnout do své niterné hloubky, a uzřít tak informace a přijmout energie, které vedou k danému rozpomenutí a především osobnímu Posunu...

Pracuji s lidi, kteří sami na sobě pracují, mnozí z nich jsou průvodci v osobní, či skupinové transformaci pro ostatní. Jsem zde ale také pro toho, kdo zažil osobní aktivaci a otevřely se mu v životě pro něj neuchopitelné zážitky a cítí - je veden, že právě se mnou se má setkat pro určité předání a pochopení.

Osobní setkání cca 60 - 80 min - 3.300 Kč

Druhé a další setkání - 2.200 Kč

info@sahhu-arah.cz

Objednej si konzultaci, aktivaci

Mnohdy se z konzultací v Přítomnosti stává aktivační sezení, proto vše vedu pod jedním osobním setkáním, kde se může dít cokoliv, tak jak budeme vedeni.  

Vyplň prosím daný formulář a pokud cítíš, připoj i fotografii. Pomůže mi v jasnějším nacítění a  výběru vhodných dnů, které se pro tebe budou pojit i s určitým portálovým osobním datem a také časem. Proto sezení může být na dopoledne, ale také později večer.

Konzultace jsou určeny především pro ty, kteří jsou na rozcestí, nad něčím váhají, stojí na místě a chtějí se posunout dál, cítí udělat potřebné změny nebo se situace týkají fyzického těla a ne-mocí = programů.

Aktivační sezení ,,většinou,, probíhá s těmi, kteří už na sobě pracují a mají určitou vibrační úroveň, která je pro aktivaci potřebná a mají částečně otevřenou vzpomínkovou matrici (nejen zemských minulých životů, ale právě vzpomínky Duše ještě před příchodem na Zemi) Vnímají své vyšší Já a jsou již v kontaktu se svými průvodci nebo jsou skrze Srdce a nacítění jasně Vedeni svým Zdrojem.