Události


Voláme ty, kdo cítí sejít se v datu jarní Rovnodennosti - 20.3. na komorním kruhu světla na Slovenku v Nitře.

Při pobytu ve tmě mi přišla informace uskutečnit Transformační seminář v propojení s rodinou Světla. Dostala jsem konkrétní informace pro to, co se na semináři má odehrát, stáhla jsem nejen postupy, i program a techniky toho, co se zde fyzicky má uskutečnit.

Rovnodennost a Slunovraty jsou pro nás důležité události v roce z galaktického hlediska, v tomto období dochází ke kosmickému Zarovnání, jsou otevřené dimenzionální brány, portály a v tyto dny máme jedinečnou možnost zažít opravdu Vědomý Posun, zvědomnění osobní síly a zároveň uvolnění veškerých lidských dluhů na Zemi.

Setkání v úzkém kruhu lidí, které zavolali růžovo-fialové energie, paprsky nebo propojení a předání Archeridan.

Lví brána vrcholí 8.8., kdy je nejvíce aktivní portál pro příchod obrovské vlny Světla, která nese nové kódy a informace pro náš Vzestup, opětovné zarovnání do Božské Galaktické osy. A tak vás zvu na společné Tvoření a Práci v úzkém kruhu v Libočanech, kde je aktivovaný krystalový galaktický Vortál.

Brány jsou otevřené, již nic není jako dřív. Vše se dostává do své zdrojové podoby, částečky jenž nám chyběly k naší celistvosti se propojují ve hmotě.