Události


Navazující a vrcholící seminář KOSMICKÉ FLUIDUM, který přichází po Plejádské energii Nových kódů, Síni Síria a Modrém Paprsku. Zároveň v portálový den 11.11. je naplánované zasedání aneb Council Světla.

Po Síni Síria přichází navazující seminář Modrého paprsku, který již propojuje a zastupuje Vědomí a předání bytostí modrého paprsku. Společný otisk Plejáďanů, Sírianů, Arkturiánů, Blue Avian, Cassini a energie modré Linie - Artušovská, Kristovská, Michaelova…

Voláme ty, kdo cítí sejít se v datu jarní Rovnodennosti - 20.3. na komorním kruhu světla na Slovenku v Nitře.

Při pobytu ve tmě mi přišla informace uskutečnit Transformační seminář v propojení s rodinou Světla. Dostala jsem konkrétní informace pro to, co se na semináři má odehrát, stáhla jsem nejen postupy, i program a techniky toho, co se zde fyzicky má uskutečnit.