Událost: Rovnodennost 22.9.2020

01.09.2020


Rovnodennost a Slunovraty jsou pro nás důležité události v roce z galaktického hlediska, v tomto období dochází ke kosmickému Zarovnání, jsou otevřené dimenzionální brány, portály a v tyto dny máme jedinečnou možnost zažít opravdu Vědomý Posun, zvědomnění osobní síly a zároveň uvolnění veškerých lidských dluhů na Zemi.

Skze vysokovibrační alchymické esence, které působí na těch nejjemnějších částech sebe sama, se budeme nalazovat, v sobě otevírat, aktivovat, propouštět a přijímat témata, jenž nesou jednotlivé esence, které budou vybrány pro tento silný den... Abychom skze celé naše Já pocítili plnost Rovnováhy a energii Osvobození - Svobody.

Společně pak budeme energeticky pracovat tak, jak nám v Přítomnosti bude Světlem předáno...Rovnodennost vrcholí přesně v 15:30, kdy nás čeká plné zarovnání se Božské osy. Portálu Země - našeho Srdce - Vyššího Já - Galaktického Slunce - Zdroje, Všeho, co Jest.

Nyní je to na nás...

Jedná se o komornější událost pro hlubší prožití, kapacita míst je omezena, rezervace nutná.

Místo konání: - Doubravská 505, Kostomlaty nad Labem, 289 21

Čas: 13:30 - cca 17:30 h (rovnodennost vrcholí 15:30) Prosím přijíždějte od 13 hodin.

Hana Sahhu-Arah a Ivan Truksa (Dary Země)