Seminář: Léčení ženského lůna - 2. termíny

01.05.2019

Na semináři se propojíme v lásce a upřímným a vzájemným sdílením se zaměříme na témata, která vyvstanou a budeme je společně svým záměrem měnit a léčit v sobě, nejen svých lůnech, ale i v celé naší buněčné paměti, kde se to vše vyzáří do našeho osobního pole, a tak každá žena, která poté s námi bude v přítomnosti, můžete předat.

Kromě našeho osobního léčení, očištění a aktivace našeho lůna se pak zaměříme v kolektivní oblasti na tato témata: posvátná sexualita a náprava stávajících vzorců sexuality obecně, světelná výživa a aktivace našeho lůna, Porody (bolesti, strach), Nevědomá menstruace a pocit nečistoty a oslabení, Hormonální ovlivnění těla (antikoncepce), Klimakterium - nikoliv ztráta ženství, ale brána k Předávání Vědomostí...

Datum: 

26. 5. 2019 od 14 do 18 hodin

19. 6. 2019 od 15 do 19 hodin

Místo: centrum Rybalka, Rybalkova 55, Praha