Seminář: Galaktické Vědomí, SK

01.02.2020

Brány jsou otevřené, již nic není jako dřív. Vše se dostává do své zdrojové podoby, částečky jenž nám chyběly k naší celistvosti se propojují ve hmotě.

Propojuje se to, co se nám zdálo být oddělené, co se nám zdálo, že je tak nějak mimo nás, nad námi, něco k čemu vzhlížíme, k čemu voláme, s čím se radíme, něco co cítíme, že přesahuje naši velikost. Avšak nastal čas PROPOJENÍ.

Ukotvení Galaktického vědomí a potenciálů do našich fyzických těl jako dokonalých nástrojů, jenž teprve začínají odhalovat svoji Vědomou dokonalost.

Propojuje se s námi fyzicky to velkolepé, Zdrojové. Naše Vyšší Já ukotvené v tělech kráčící zde na Zemi jako hvězdné duše, které ví, že mají přístup ke všem informacím, jsou zdrojovými tvůrci, i portálem, jsou součástí Galaktického Vědomí.

Veškerá omezení, které dali sami sobě, padají. Pocit oddělení jako iluze padá. Otevíráme se Propojení s tím, čím ve skutečnosti JSME v mnohočasech i mnohoprostorech TEĎ a TADY.

Když se díváš na své ruce, do svých očích, vnímáš, že je něco jinak. Vnímáš, že jsi člověk, že máš fyzické tělo, avšak člověkem nejsi. Kým tedy jsi?

AKTIVAČNÍ SEMINÁŘ GALAKTICKÉ VĚDOMÍ 21. 2. - 23. 2. 2020

vedený Hanou Sahhu-Arah a Romana Dios Hudecová

Tento seminář bude v napojení na Zdroj a v propojení s tím, čím JSME, vedeni spolu se světelnými přáteli a rodinou pro ukotvení našeho Galaktického Vědomí do fyzických těl.

Vše v přítomnosti vedené v souladu pro skupinu tak, jak bude přicházet. V toto důležité datum 22.2.2020 byli svoláni světelní pracovníci pro práci, pro kterou byli určeni, pro ukotvení svých galaktickcýh částí Vědomí do fyzických těl, která jsou již připravena, kde započne pro mnohé silné otevření a transformačně energetický proces v celém osobním Bytí.

Na to vše bylo vybráno nádherné a silové místo - Lesná Zahrada, která je místem s Dvojkupolí, která je v Evropě unikání. Pro naši práci je určena dvanáctimetrová kruhová místnost na vrchu kupole, která byla vybrána jako ten správný zemsko-hvězdný prostor pro naši aktivační a ukotvující práci.