Práce s krystaly a portály

07.02.2019

Práce s krystaly a portály vznikl především díky vašich žádostí na toto téma.

Ráda vám chci předat mou osobní zkušenost a poznatky, které jsem načerpala jak o práci s krystaly, tak i s portály a sdílet s vámi vše důležité, aby každý, kdo to cítí, mohl sám s portály Vědomě pracovat.

Budeme se také ladit na komunikaci s krystaly a vnímat jejich poselství a energie, které nám chtějí předávat. Součástí semináře bude propojení se svým osobním krystalem.

Naučíme se, jak ukotvovat a aktivovat portály námi vytvořené, tak i ty, které potkáváme na různých místech Země jak v této fyzické realitě, tak jiných rovinách - sny, meditace.

Na tomto semináři se sejde úzká skupinka 13 lidí, a tak bude vyhrazený i prostor pro vaše otázky, na které hledáte odpovědi.

Těším na strážce portálu a tento seminář Práce s krystaly a portály, který věřím posune vaši práci opět dál.

Datum: 16. 3. 2019 od 15 do cca 18 hodin

Místo: centrum Rybalka, Rybalkova 55, Praha