EGYPT: posvátná geometrie 22-02-2022

22.02.2022

Po návratu do ČR jsem byla vedena ihned postavit tuto geometrii Egyptských energií a kódů propojenou s galaktickým datem 22-02-2022

Krystaly, které nesou vodu a které jsem tam měla s sebou předaly informace tomuto holografickému krystalickému otisku, a došlo tak k předání těmto vybraným krystalům, které s vámi sdílím a měly být v této geometrii ukotveny. 

Geometrie měla zářit a být aktivní plných 7 dní. 

Děkuji, že s vámi mohu sdílet a předávat. 


Ať šíří se dál Pravda, Moudrost, Respekt a Mír. Najdete na www.krystalgalaxy.cz 

S láskou a úctou k Vědění Hana Sahhu-arah